Movement

Beweging

Beweeg je jezelf alleen in je eigen kaders?
Of beweeg je jezelf ook daarbuiten?

Beweeg je je geest om nieuwe ervaringen op te doen?
Of bewegen jouw gedachten en overtuigingen jou?

Hoe elastisch ben je in je denken, voelen en zijn?
Kan je jouw ingebeelde standvastigheid ook opgeven?

Voel je jouw bewegingen in lijf en ziel?
Beweeg je je lijf naar originele belevenissen toe?

Een oproep om jezelf in beweging te zetten,
– op zielniveau. De rest volgt geheel vanzelf…

Movement

Are you only moving within your own frame?
Or are you also moving outside of it?

Do you move your thoughts to gain new experiences?
Or do your thoughts and beliefs move you?

How dynamic are you in your thinking, feeling and being?
Can you give up your imaginary steadfastness?

Do you feel your movements in your body and soul?
Are you moving your body to original experiences?

A call to get yourself moving,
at soul level. The rest will follow naturally…

Bewegung

Bewegst du dich nur innerhalb deines eigenen Rahmens?
Oder bewegst du dich auch außerhalb davon?

Bewegst du deine Gedanken, um neue Erfahrungen zu sammeln?
Oder bewegen deine Gedanken und Überzeugungen dich?

Wie elastisch bist du in deinem Denken, Fühlen uns Sein?
Kannst du deine imaginäre Standhaftigkeit aufgeben?

Spürst du deine Bewegungen in Körper und Seele?
Bewegst du deinen Körper zu originellen Erfahrungen hin?

Dies ist ein Aufruf dich selbst in Bewegung zu bringen,
– auf deiner Seelenebene. Der Rest folgt ganz von selbst…

50 cm | B 70 cm | D

Material | matte photoprint

Edition | 1/1
Status | private ownership
Year | 2016