Fascination of mankind’s evil

Fascinatie des kwaads – gedachten en andere hersenspinsels

In mijn afstudeerscriptie (eindexamen AKV St. Joost) stel ik mezelf de vraag waar ‘het kwaad’ eigenlijk vandaan komt? Filosofen zoals Nietzsche, Freud, de Sade en Kant komen aan het woord. Ik ga in op provocatieve boeken en teksten maar begeef mij ook op het psychologisch terrein en ga in op het vaak vreemde gedrag van de mens an sich.

Alledaagse situaties en obstakels worden onderzocht. Daar tegenover wordt ook het hoofd van een seriemoordenaar ‘uit elkaar getrokken’. In mijn moedertaal (Duits) vertel ik met veel zwartgallige humor en sarcasme mijn verhaal. Depressieve gevoelens, sombere emoties, rare gedachten, vage herinneringen en slechte ervaringen met en rondom de mens spelen de hoofdrol in mijn autobiografische scriptie.

Fascination of mankind’s evil – thoughts and other nonsense ravings

The central question in my thesis (academy of art and design AKV St. Joost) is: ‘Where does the evil come from?’ I give the word to philosophers as for example Nietzsche, S. Freud, de Sade and Kant. Among other things, I deal with provocative books and texts, also I research on a psychological area: Where does the often strange behavior of people come from when it comes to evil?

Everyday obstacles, hurdles and situations I take ‘under the microscope’. In contrast to this, the brain of a serial killer will be ‘cut into pieces’. In my mother tongue (German) I tell my story with plenty black humor and sarcasm. Depressive feelings, dark emotions, weird thoughts, almost extinguished memories and confusing experiences play a big role in my autobiographical thesis.

Faszination des Bösen – Gedanken und andere Hirngespinste

In meiner Abschlussarbeit (Kunstakademie AKV St. Joost) steht zentral die Frage: ‘Wo kommt eigentlich das Böse her?’ Philosophen wie Nietzsche, Freud, de Sade und Kant kommen zu Wort. Ich befasse mich unter anderem mit provokativen Büchern und Texten, aber begebe mich auch auf die psychologische Ebene: Wo kommt das oft seltsame Verhalten des Menschen her, wenn das Thema ‘ein böses’ ist?

Alltägliche Hindernisse, Hürden und Situationen nehme ich unter die Lupe. Im Gegensatz dazu wird auch das Gehirn eines Serienmörders ‘in alle Einzelteile zerlegt’. In meiner Muttersprache (Deutsch) erzähle ich meine Geschichte mit viel schwarzem Humor und Sarkasmus. Depressive Gefühle, düstere Emotionen, komische Gedankengänge, fast erloschene Erinnerungen und verwirrende Erfahrungen spielen eine große Rolle in meinem autobiographischen Manuskript.

 

H 14,8 | B 21 cm | D

Material | Book (text & photography)

Edition | 26/26
Status | 1/26 private ownership | 2/26 – 26/26 sold
Year | 2010