Art diary 2011

Missie
‘One photo a day keeps the doctor away.’

Doel
Bewustzijn kweken: Het opslaan van maaltijdmomenten. | Voor het eten: Ademen en je eten bekijken om je nog bewuster te zijn van het eten an sich. | Dank aan alle voedingsmiddelen die ik ooit in mijn leven mocht eten om in leven te blijven!

Mission
‘One photo a day keeps the doctor away.’

Target
Grow awareness: Memorizing meal moments. | Before eating: breathe and look at your food consciously to be even more aware of the act of eating. | Thanks to all food that I could ever eat in my life to stay alive!

Mission
‘Ein Foto am Tag, dir den Doktor erspart.’

Ziel
Bewusstsein schaffen: Erinnerungen an Essensmomente. | Vor dem Essen: Atmen, dein Essen betrachten und innehalten um sich des Aktes des Essens noch bewusster zu sein. | Ich danke allen Lebensmitteln, die ich jemals essen durfte, um am Leben zu bleiben!

 

H 21 cm | B 29,7 cm | D 12 cm

Material | 365 x A4 (120 grs plano paper) | book binding materials
Tool | Nikon D700 | other sources

Edition | 1/1
Status | private ownership
Year | 2011
Part of the series | art diaries