Annika | Publications | Expo | Testimonials

“Life is a process full of impressions, art is an expression of this life process.”
– Annika Šakić

 

ABOUT

 

Annika Šakić
*1985 Paderborn, Germany

 

◦ visual artist
◦ writer
◦ designer & creator at her business Ideeënrijk®
◦ art based & holistic healer

 

EXHIBITIONS | PUBLICATIONS | LECTURES | PROJECTS

 

AUCTION 2019 07|07 Kunstveiling | Artwork: ‘Childhood’ (no. II) Relation: Culturele zondag te Doesburg & lustrum ‘5 jaar Kunstlab’ Location: Kunstlab Doesburg ///\\\ EXPO 2019 01 t/m 30|06 Artwork: ‘Staphorst’ Framework: Groepsexpositie, thema ‘Zonnewende’ Relation: Kunstlab Doesburg Location: Kunstlab Doesburg ///\\\ COLUMN 2018 Column about psoriasis disease ‘Kunst als zelftherapie’ in ‘Happy met je huid magazine 2018’ Framework: ‘De kracht van kwetsbaarheid’ Relation: ‘Happy met je huid festival’ Stichting Huidpatiënten Nederland ///\\\ LECTURE 2018 Lecture about psoriasis disease, my artworks ‘Dots’, ‘Dots but different’, ‘Sick of it all’ & photo presentation Framework: ‘De kracht van kwetsbaarheid’ Relation: ‘Happy met je huid festival’ 29|09|2018 Stichting Huidpatiënten Nederland Location: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd ///\\\ PUBLIC 2018 Artwork:ChildhoodRelation: Pakje kunst Framework: Initiatief van Ronald Schrauwen | Landelijk project Location: Nederland ///\\\ EXPO 2017 Artwork: ‘Made by nature’ & ‘Cold meats universe’ Framework: ‘Dat snijdt hout’ Location: Art Gallery ‘Smashing colours’ | Goirle ///\\\ LECTURE 2015 Autobiographical lecture about my artworks & photopresentation Framework: ‘Kwetsbaarheid’ Relation: Humanistisch Café Nederland ///\\\ EXPO 2013 Artwork: ‘Cold meats universe’ Framework: ‘mEATing – kill your darlings’ Relation: Stichting mEATing Location: King cuisine factory Tilburg-Udenhout ///\\\ PUBLIC 2013 Radiolecture ‘Het chagrijnige varken II’ @ Omroep Tilburg | Framework: ‘Vlekkie & Spekkie’ ///\\\ LECTURE 2013 ‘Het chagrijnige varken II’ Framework: ‘mEATing – kill your darlings’ Relation: Stichting mEATing Location: King cuisine factory Tilburg-Udenhout ///\\\ PUBLIC 2013 Artwork: ‘Cold meats universe’ @ Brabants Dagblad | Framework: Stichting mEATing ///\\\ LECTURE 2013 ‘Het chagrijnige varken II’ @ Cultuurnacht Tilburg Location: Bisschop Zwijsen Kapel Tilburg ///\\\ PUBLIC 2013 Interview about my artistry @ Omroep Tilburg Framework: Cultuurnacht Tilburg ///\\\ ART-WORK 2013 Co-organizer & support Framework: ‘mEATing – kill your darlings’ Relation: Stichting mEATing Location: Tilburg ///\\\ ART-WORK 2013 Musicproject: ‘Het chagrijnige varken I’ Framework: Lyrics for song ‘Pigs’ Location: Tilburg ///\\\ ART-WORK 2013 Backround-pictures for theather performance Framework: ‘Curly tales – requiem’ Location: Factorium Tilburg ///\\\ ART-WORK 2013 Hulpboer ‘Vlekkie & Spekkie’ Framework: ‘mEATing – kill your darlings’ Relation: Varkenshuis & Stichting mEATing EXPO 2012 Artwork: ‘Dots’ Framework: Incubate – Open source exposition Relation: Incubate Location: Koepelhal Tilburg ///\\\ EXPO 2011 Artwork: ‘Regular carnivore’ Framework: Future of food festival Location: Binnenstad Tilburg ///\\\ ARTPROJECT 2011 Artwork: ‘The photodance’ Framework: Philosophical meeting ‘Ragnarök – het lot van de goden’ Location: Boot#ErTuin Tilburg ///\\\ EXPO 2011 Artwork: ‘Meat your nightmare’ Framework: ‘Decemberlicht III’ Location: Argument Vertoningsruimte Tilburg ///\\\ PUBLIC 2011 Artwork: ‘Meat your nightmare’ @ Brabants Dagblad Framework: ‘Decemberlicht III’ ///\\\ PUBLIC 2011 Interview about my participation & artistry @ Oproep Brabant TV Documentation: ‘Decemberlicht III’ on YouTube ///\\\ EXPO 2011 Artwork: ‘Dots – but different’ Framework: Philosophical meeting ‘Clearing memories’ Location: Boot#ErTuin Tilburg ///\\\ LECTURE 2010 Lecture about my artistry & artprojects: ‘Art diaries 2008, 2009 & 2010’ Relation: mEATing – mens en vlees Location: Stichting Ateliers Tilburg ///\\\ EXPO 2010 Artworks: ‘Dots’ & ‘Art diaries 2008, 2009 & 2010’ Framework: mEATing – mens en vlees Location: Stichting Ateliers Tilburg ///\\\ EXPO 2010 Artworks: ‘Dots’, ‘Hardehausen’ & ‘Art diaries 2008, 2009 & 2010’ Framework: Eindexamenexpositie AKV St. Joost Location: Breda ///\\\ PUBLIC 2010 Artwork: ‘Dots’ @ NRC Next Section: ‘In beeld’ ///\\\ PUBLIC 2010 Interview NRC about my artistry & artwork ‘Dots’ & ‘Art diaries’ Framework: NRC next ‘In beeld’ ///\\\ ART-WORK 2010 Organisation exhibition Framework: Kika Location: Gemeentehuis Tilburg ///\\\ EXPO 2010 Artwork: ‘Meat your nightmare’ Framework: ‘Fotos achter ramen’ Location: Tuinstraat Tilburg ///\\\ LECTURE 2010 ‘Het chagrijnige varken I’ Framework: ‘Fotos achter ramen’ Location: Tuinstraat Tilburg ///\\\ INTERNSHIP 2009 at Paul Bogaers ///\\\ EXPO 2009 (solo) Artwork: ‘Melancholia’ Framework: ‘Maak depressie bespreekbaar’ Location: Sounds Tilburg ///\\\ EXPO 2009 (solo) Artwork: ‘Pure Nepal’ Framework: ‘Privacy project Nepal’ Location: Tweesteden Ziekenhuis Tilburg ///\\\ ART-WORK 2009 Portfolio-viewing @ Studio Erwin Olaf Location: Studio Erwin Olaf Antwerpen ///\\\ EXPO 2008 (solo) Artwork: ‘Pure Nepal’ Framework: ‘Privacy Project Nepal’ Location: Tafels&zo Tilburg ///\\\ EXPO 2007 (solo) Artwork: ‘Melancholia’ Framework: ‘Maak depressie bespreekbaar’ Location: Tafels&zo Tilburg ///\\\ ART-WORK 2005 Musicproject: Lyrics & composition ‘Magengeschwür’ with S.K.Grimminck & K. Kentie ///\\\ EXPO 2003 (solo) Artworks: ‘Insects’ Location: Metamorfose Groningen ///\\\ INTERNSHIP 2003 at Stellmacher & Jensen – Großraum & Festival Dekoration Location: Warburg (DE) ///\\\ INTERNSHIP 2002 at Atelier Käuper Location: Paderborn (DE) ///\\\

 

INSIGNIFICANT DOCUMENTS | CV

 

2019 Kruidengeneeskunde | Bijscholing, Civas ///\\\ 2017-2018 | Creatieve Therapie | Coaching/ bijscholing, Civas ///\\\ 2013-2014 | Coaching – context & procesgericht (specialisatie: hoogbegaafdheid & hoogsensitiviteit) | NTI, Leiden ///\\\ 2010-2011 | Filosofie | Radboud Universiteit, Nijmegen ///\\\ 2005-2010 | Kunstacademie | AKV St. Joost, Breda (Bachelor of design, Eindexamen 2010) ///\\\ 2004-2005 | Kunstacademie | AKV St. Joost, Den Bosch ///\\\ 2002-2004 | Kunst & Design | HWB Fachoberschule für Gestaltung, Paderborn (DE) ///\\\ 2001-2002 | Sozial & Gesundheitswesen | HWB Berufsfachschule, Paderborn (DE)

“Met haar zeer persoonlijke kunstwerken en teksten heeft Annika Šakić een geheel eigen stijl ontwikkeld. Ze wordt niet geremd door enig (maatschappelijk) kader, maar gebruikt en maakt alles vanuit haar eigen innerlijke krachtbron. Dit levert een heel breed scala aan kunstwerken op. Veel van deze werken doen je naar binnen keren in jezelf. Ze weet de donkerste krochten van je wezen te bereiken. Als je daar eenmaal bent geeft Annika door middel van haar werk ook nog veel mee om deze in te kleuren met nieuwe inzichten in jezelf.

Wat ze maakt is vaak erg confronterend voor de aanschouwer, maar ze laat je nooit in wanhoop achter. Haar kunst is kritisch naar de maatschappij – het grote geheel van makke schapen die zich naar de slachtbank laten leiden – en gericht op (zelf-)ontwikkeling, (zelf-)confrontatie. Het geheel van kunstenares, kunstwerk en haar bijhorende teksten en lezingen levert een sprekende spiegel op voor je eigen leven.”

 

– Herman Koobs

ARTIST STATEMENT

 

Mijn kunst is dicht verweven met mijn eigen levensproces. Wat ik meemaak, waar ik over nadenk, wat ik voel, hoe ik tegen de wereld aankijk wil ik delen met de toeschouwer. Dit gebeurt op een filosofische, holistische, kwetsbare, liefdevolle en ook confronterende en vaak maatschappijkritische manier.

Ik zie in het kleine het grote; deze macrokosmos gebruik ik vaak in mijn werk. Structuren, patronen, samenhangen. Wat vertellen de dieren me, wat fluisteren de bladeren in mijn oor? Hoe weerspiegelt de wereld buiten mezelf mijn innerlijke wereld? Wat geeft de natuur mij? –
Nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, nieuwe wereldbeelden (die al eeuwen oud zijn) waar we vandaag de dag vaak niet alleen achteloos aan langslopen maar ook de schoonheid aan de buitenkant (en ook de schoonheid in ons) kapot maken – zonder het bewust door te hebben. Ik wil mensen weer de ‘kleine-grootse’ dingen laten zien. Ik wil laten zien wat voor kracht in ieder van ons sluimert.

Ernaast staan taboe-thema’s in mijn werk vaak centraal. Denk bijvoorbeeld aan gedachten over zelfdoding, kritiek op de bio-industrie en de consumptiemaatschappij, fysieke aandoeningen, ziektes en hun psychologische achtergrond, trauma’s, gevoelens zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, depressie enzovoort… al met al: kwetsbare thema’s die wij (ook als maatschappij) liever willen mijden en waar wij eigenlijk liever niet zo graag naar willen kijken.

Alles wat onder de oppervlakte borrelt interesseert mij; de diepte ingaan beschouw ik als een heel belangrijk onderdeel van elk levensproces. Durf je het onbekende aan en door de diepe modder heen te gaan, dan kom je aan de andere kant – in glashelder water – weer uit. Sterker, krachtiger, met meer moed en zelfvertrouwen.

Met mijn werk als kunstenares wil ik het nieuwe en het nieuwe leven op aarde vestigen. Ik wil niet alleen maar ‘wakker schudden’ maar ook inspireren om ook nieuwe en andere kanten van jouw leven te zien, te ontdekken, te verkennen, te accepteren, stil te blijven staan – bij anderen, maar vooral bij jezelf.

Want hoe beter je jouw ware kern kent en accepteert, hoe kwetsbaarder je jezelf durft op te stellen en hoe zachter je jezelf en jouw medemensen (en dieren en planten en je omgeving etc. …) gaat benaderen.

In mijn huidig werk gebruik ik uitsluitend materialen die het milieu niet verder belasten.

ARTIST STATEMENT

 

My art is closely intertwined with my own life process. What I experience, what I think about, what I feel, how I see the world is what I want to share with the viewer. This is done in a philosophical, holistic, vulnerable, loveable but also confronting and often socially critical way.

I see something great in the little things; I often use this macrocosm in my work. Structures, patterns, relationships. What do the animals tell me, what do the leaves whisper in my ear? How does my world externally mirror my inner world? What does nature give me? New views, new ideas, new philosophies of life (which are already ancient) where we not only carelessly walk past (in this ‘busy’ times) but also destroy the beauty in the outside (and also the beauty in our selfs). I want to show people the ‘little-great’ things again. I want to show what kind of power slumbers in each one of us.

Also taboo themes are central to my work. Think for example of thoughts of suicide, criticism of the meat industry and the consumer society, physical disorders, illnesses and their psychological background, trauma, feelings as for example loneliness, a depression, etc. … all in all: vulnerable themes that we (also as a society) would rather avoid and which we would rather not like to look at.

Everything that bubbles beneath the surface interests me; I consider going into the depth as a very important part of every life process. Do you dare to go into the unknown and through the deep mud you will come out on the other side – in crystal clear water. Stronger, more powerful, with more courage and confidence.

With my work as an artist I want to establish ‘the new’ and the new life on earth. I do not only want to invite you to ‘wake up’ but also I want to inspire you to see new and other sides of your life, to discover, to explore, to accept, to stand still – with others, but especially with yourself.

Because the better you know and accept yourself, your true core, the more vulnerable you dare to be and the softer and more loving you approach yourself and your fellow people (and animals and plants and your environment etc …).

In my current work I only use materials that do not further burden the environment.

ARTIST STATEMENT

 

Meine Kunst ist eng mit meinem eigenen Lebensprozess verbunden. Was ich erlebe, woran ich denke, was ich fühle, wie ich in die Welt blicke, möchte ich mit dem Zuschauer teilen. Dies geschieht auf eine philosophische, ganzheitliche, verletzliche, konfrontierende und oft auch gesellschaftskritische Art und Weise.

Ich sehe im Kleinen das Große/ das Großartige; diesen Makrokosmos gebrauche ich oft in meiner Arbeit. Strukturen, Muster, Zusammenhänge. Was erzählen mir die Tiere, was flüstern die Blätter mir ins Ohr? Wie spiegelt meine Welt im Außen meine Innenwelt? Was schenkt mir die Natur? – Neue Ansichten, neue Ideen, neue Weltanschauungen, (die schon uralt sind) wo wir heute nicht nur achtlos dran vorbei laufen sondern das Schöne im Außen (und auch das Schöne in uns) kaputt machen – ohne es bewusst zu wissen. Ich möchte die Menschen wieder die ‘kleinen-großartigen’ Dingen zeigen. Ich will zeigen was für eine Kraft in jedem einzelnen von uns schlummert.

Auch spielen Tabuthemen in meiner Arbeit eine große Rolle. Denken Sie zum Beispiel an Suizidgedanken, Kritik an der Bioindustrie und der Konsumgesellschaft, an körperlichen und mentalen ‘Störprogrammierungen’, Krankheiten und ihrem psychologischen Hintergrund, an Traumata, Gefühle wie zum Beispiel Einsamkeit, eine Depression usw. … Alles in Allem: verletzliche Themen, die wir (auch als Gesellschaft) lieber vermeiden und die wir lieber nicht so gerne anschauen möchten.

Alles, was unter der Oberfläche brodelt, interessiert mich; ich betrachte es als einen sehr wichtigen Teil jedes Lebensprozesses, in die Tiefe zu gehen. Wagen Sie es, ins Unbekannte zu gehen und durch den tiefen Schlamm zu warten, dann kommen Sie auf die andere Seite – in kristallklarem Wasser – wieder heraus. Stärker, kraftvoller, mutiger und selbstbewusster als je zu vor.

Mit meiner Arbeit als Künstler möchte ich das Neue und das neue Leben auf der Erde etablieren. Ich möchte Sie nicht nur zum ‘aufwachen’ anmutigen, sondern Sie auch inspirieren, andere und neue Seiten Ihres Lebens zu sehen, zu entdecken, zu erkunden, zu akzeptieren, still zu stehen – zusammen mit anderen, aber vor allen Dingen bei sich selbst.

Denn je besser Sie sich selbst, ihren wahren Kern, kennen und akzeptieren, desto eher wagen sie es sich verletzlich zu zeigen und vollkommen Sie selbst zu sein. Denn je milder und sanfter Sie sich selbst begegnen, desto liebevoller sich Ihren Mitmenschen (und Tieren, und Pflanzen, und Ihrer Umgebung usw.) begegnen.

In meiner aktuellen Arbeit verwende ich nur noch Materialien, die die Umwelt nicht weiter belasten.

TESTIMONIALS

 

Annika weet de wereld van precies die kant te bekijken waar je zelf niet bij komt. Hierdoor is hetgeen het bedrijf produceert vernieuwend en inspirerend.” Femke, muzikant, ketenmanager & functioneel beheerder bij Achmea

Ik heb Annika leren kennen als een creatieve duizendpoot. Ze weet smakelijk te schrijven en heeft het vermogen om onaanraakbare onderwerpen tastbaar te maken. Met humor en intellect weet Annika inventief onderwerpen te doorgronden en daarin kansen te benutten. Originele openingen worden door haar gevonden waardoor goede gesprekken en acties elkaar opvolgen. Het maakt Annika een verrassende, fantasievolle vrouw die zich het best laat omschrijven als een ‘kunstzinnige verfrissing’ oftewel ideeënrijk. Niels, communicatietrainer bij gemeente Tilburg

Annika is een zeer snelle denker en speelt direct in op de onderwerpen waar het gesprek over gaat. Haar denkbeelden over de toekomst van de wereld en de mensen daarop zijn zeer vooruitstrevend en voor velen nog niet te bevatten. Toch weet ze voor de korte termijn hoofdzaken van bijzaken te scheiden en pragmatisch met de onderwerpen om te gaan.”Marijn, author at Business Model You

In mijn rol als ondernemerscoach heb ik Annika leren kennen als een heel enthousiaste, communicatief vaardige en gedreven persoonlijkheid die weet wat ze wil. Ze pakt zaken voortvarend en professioneel op en is resultaat- en mensgericht. De combinatie van haar persoonlijkheid, intelligentie en creativiteit maakt dat zij goed kan schakelen en snel, vrij en vernieuwend kan denken. Ik geloof zeker dat zij daarmee als professional voor zowel bedrijven, organisaties als personen van toegevoegde waarde kan zijn.” Denise Jonkers, ‘Hoi Ondernemer’

Annika stroomt over van de ideeën. Het enige wat je zelf hoeft te doen is er ééntje uit te kiezen.” Jeanine, Psychologe & EMDR Practitioner

Ik ken Annika als een heel empathisch en attent persoon, met een zeer creatieve en intelligente geest. Zij heeft daarom snel een goed inzicht in mensen en dingen, en kan daardoor met unieke en leuke oplossingen komen voor allerlei soorten problemen. Dit maakt dat haar bedrijf haar op het lijf geschreven is. Ik raad dan ook iedereen ten zeerste aan om met deze vindingrijke dame in zee te gaan!”Anoniem

Annika weet waarover ze praat, geeft je handvaten en de ruimte om je eigen ideeën en gevoelens de vrije loop te laten, om jezelf te onderzoeken – zonder te oordelen.”Anoniem, startende ZZP’er

Mooi moment om stil te staan bij je dromen; als zoiets belangrijks als gezondheid niet meer vanzelfsprekend is. – De eerste stap naar het opnieuw indelen van je leven.” – Anoniem, Oedeem- en Oncologisch Fysiotherapeut (seminardeelnemer, NL)

Annika, een onuitputtelijke ideeënbron die voor elk probleem een oplossing kan bieden en met elke uitdaging raad weet!”Anoniem

Wegdromen? Wèg dromen? Dromen op je weg! Annika stimuleert je serieus werk van deze dromen te maken.” Stephan, Marketeer, Interpolis

Annika sprudelt nur so vor Ideen. Ihre kreativen Gedanken bringen tolle Projekte ins Leben. Bin immer positiv überrascht!” – Angelika, Inhaber: Praxis für Physiotherapie A.A., DE

Sinds ik contact heb met Annika ben ik zelf meer gaan nadenken over dingen. Mezelf even bewuster worden van mijzelf en mijn ervaringen binden aan mijn kennis over hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en beelddenken. Even alles vanuit de derde persoon beschouwen.” Anoniem

Ik ken Annika als een zeer bevlogen en creatieve duizendpoot. Met haar art based healing gaat Annika mensen helpen om een betere versie van zichzelf te worden. En haar drijfveer? Een duurzame en vriendelijke manier van samenleven, waar iedere nieuwe dag een feestje mag zijn.” Elke Doeser, haptotherapeut, haptonimisch begeleider at You&Me Care

“Nun habe ich meine Wunschvorstellungen sehr intensiv vor dem inneren Auge und nach dem kurzen schrecken der Erkenntnis, möchte ich wirklich an mir arbeiten.” Moni, alleinerziehende Mutter (Seminarteilnehmer, DE)

Annika verstaat haar vak en is zeer professioneel. Zij is zo’n talent dat ze net iets meer geeft dan waar je om vraagt – en het resultaat is dan ook te gek!!!” Ludo, DTP’er bij TGC Trading

Ideeënrijk is niet slechts de naam van de onderneming van Annika, ze is zelf ideeënrijk! Ze geeft met hart en ziel handen en voeten aan haar ideeën in een vorm die velen kan aanspreken. De energie van de ‘vrije geest’ straalt ze uit. Dat maakt dat mensen die ook in de wereld op ontdekking uit willen gaan en concepten en overtuigingen los willen laten gehoor bij haar vinden. Ze kan in deze zin een goede gespreks- en samenwerkingspartner zijn.” Anne Brinks, Loopbaanprofessional/ Mobiliteitsadviseur Noloc en TMA gecertificeerd

“Ich habe die Verwirklichung meiner Träume in Angriff genommen und mir gestern Flyer und Visitenkarten bestellt! Für mich ist soviel dabei herausgekommen; ich habe gelernt, mich selbst wertzuschätzen und meine Ziele zu formulieren. Danke für das tolle, inspirierende Seminar!” Anoniem (Seminarteilnehmer, DE)

Het seminar brengt je bij de kern waar het over moet gaan. Alle dagelijkse beslommeringen gaan naar de achtergrond. Je bent weer scherp waar het om gaat.” Anoniem (Seminardeelnemer, NL)

“Annika ist mit ihrer Weltanschauung in mein Leben getreten, als sich dieses in einem großen Umbruch befand. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits einige Erfahrung mit Achtsamkeitsübungen, meine Umgebung reagierte jedoch skeptisch auf meine Versuche, eine neue Lebenseinstellung zu generieren. Annika war die erste, bei der ich mit meinen Ideen auf fruchtbaren Boden stieß, da sie den Weg zum Erwachen bereits einige Zeit vor mir betreten hatte. Dadurch wurde sie mir zum geistigen Vorbild. Sie zeigte mir, dass eine Bewusstseinsveränderung möglich und auch wünschenswert ist. Sie hat mich zum Erwachen begleitet durch inspirierende Gespräche und oft auch durch ganz konkrete Ratschläge. Dabei kommt sie aber nie mit dem erhobenen Zeigefinger daher oder beansprucht das Monopol auf die einzig richtige Meinung. Im Gegenteil hat sie mir lediglich Hinweise gegeben, wie ich in mir selber die Lösung finden kann. Immer wieder gab es Rückschläge und das ein oder andere Mal bin ich wieder in alte Verhaltensweisen und Gewohnheiten zurückgefallen, welche sich nicht selten als Selbstzerstörerisch erwiesen. Annika war dann immer für mich da, um mir die Hand zu reichen.” Barbara, Paderborn, DE

“Interessant und inspirierend! – Bewusstwerden der Dinge die ich schon erreicht habe… Zufriedener mit mir selbst… Klarheit über was ich noch alles machen möchte… Danke!” – Anoniem (Seminarteilnehmer, DE)

Annika heeft me leren nadenken over dingen waar ik mij voorheen nooit mee bezighield.” Ruud, chauffeur & muzikant, Tilburg